IskamGPS

GPS проследяване

Висококачествена комбинация от модул за сателитно проследяване и устройство за мобилна комуникация

App Product Mockup

Какво е GPS проследяване?

Системата AT проследяване е предназначена за наблюдение, контрол и управление на автомобилен парк и спомага за оптимизирането на свързаните с това разходи. Системата е базирана на GPS проследяване и трансфер на данни през мобилен оператор. Работното място, на което се извършва наблюдението на автомобилите, осигурява изпълнението на следните основни функции: събиране и обработка на информация за движението и ключовите работни характеристики на автомобилите; визуализация на позицията на автомобилите върху електронна карта в реално време (възможно е наблюдението на всеки автомобил поотделно или на всички автомобили едновременно); режим за автоматично получаване на текущо местоположение при настъпило събитие; режим на непрекъснато следене на автомобилите; изтегляне на запаметена информация за движението, извършено от автомобила през деня, и запазване на данните в архив на системен сървър; визуализация на редовете от събития върху карта и извличане на справки за движението за минал период от време; възможност за генриране на електронни документи – пътен лист, справка от тахограф, данни за посещенията по обекти и адреси и други; въвеждане на предупреждения за настъпване на време за профикалктики, обслужвания, смяна на консумативи, сервизни и застрахователни събития към всеки автомобил.

Street viewв реално време

Съчетаването на информацията за местоположението и параметрите на автомобила с електронните географски карти дава възможност на потребителя да реагира бързо и адекватно на ситуацията и да взема ефективни логистични и управленски решения.
App Showcase Image
App Showcase Image

Пътни листи

Системата предлага автоматизирано попълване на електронен Пътен лист с възможност за избор на включването в него на точките от маршрута за движение, адресите на регистрираните престои, показанията на километража, изминатото разстояние и др. Пътният лист е достъпен и във вариант Форма ДАИ, в който данните са подредени в подходящ вид за представяне пред органите на Дирекция Автомобилна Инспекция.
ДостъпнаПоддръжка

Достъпни цени и компетентна поддръжка

  • Съвместимост с всички браузъри
  • Лесен интерфейс
  • Високо качество
App Showcase Image

Въвежданена сервизни интервали за смяна на консумативи

На вашето внимание предлагаме:

Системата предлага голям брой възможности по отношение контрола на движението на автомобилите спрямо географски зони, райони, обекти и др. Контролът може да се осъществи както за минал период, така и в реално време. Информацията се предлага като статистически таблици и отчети. Предвидени са различни начини за известяване – чрез SMS, електронна поща, съобщения на екрана на компютъра – при навлизането на автомобила в определена територия. Контролират се и броят и продължителността на посещенията. Екипът от професионалисти, занимаващ се с развойната дейност на компанията, работи постоянно за въвеждането на нови, полезни функции към системата, които да улеснят управлението на автомобилните паркове по всеки възможен начин. Едно от последните нововъведения, например, е изчисляването на оставащото разстояние от текущото местоположение на автомобила до неговата крайна дестинация. Тази опция позволява подаването на точна информация към вашите контрагенти относно часовото време, в което автомобилът ще пристигне при тях.

-

Свързаностс Вашите служители

Постоянна връзка посредством съобщения и чат!

Системата за GPS проследяване Ви предоставя възможността да бъдете постоянно в контакт с Вашите шофьори и да управлявате своят автопарк в реално време. Тази услуга предлага множество предимства:

  • По-добре координация на Вашите шофьори.
  • Избягване на закъснения.
  • Оптимизация на работния процес.
  • Намаляване на разхода за телефонни разговори.
-

Индивидуални решения

Ние от АТ Трейд, Ви предлагаме и персонални решения достъпни в секция тракери за проследяване на сайта www.iskamgps.com. Пример за потребителския интерфейс на тези устройства можете да видите в дясно.

  • Android и IOS APP
  • Бързи SMS настройки
  • Компактно устройство
App Feature Selector App Feature Selector App Feature Selector App Feature Selector