Пълна версия
ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА GPS НАВИГАЦИИ, НАВИГАЦИЯ ЗА КОЛА, НАВИГАЦИЯ ЗА КАМИОН, GPS НА ВОДЕЩИ МАРКИ: ГАРМИН, ТОМ ТОМ, LEOS и други. GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ, GPS АКСЕСОАРИ, МУЛТИМЕДИЯ ЗА КОЛА, OEM НАВИГАЦИИ, TАБЛЕТИ, АКСЕСОАРИ ЗА ТАБЛЕТИ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРИ, РАДАР ДЕТЕКТОРИ, СОНАРИ ЗА РИБОЛОВ, ГАРАНЦИЯ. ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА GPS ЦЕНА. ДОСТАВКА ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ И ЦЯЛА ЕВРОПА.

Сервиз

Сервиз на всички модели GPS навигации, доставка на части и аксесоари за тях. Сервиз на Гармин навигации, Сервиз на ТомТом навигации, Сервиз на Бекер навигации. Поръчка на части за навигации. 

Ние от фирма "АТ ТРЕЙД" ЕООД предлагаме сервиз за гаранционните ни  устройства. Като наш клиент може да разчитате на отговорния ни и компетентен подход към всеки възникнал казус. Предимствата на нашия сервиз са професионализъм, разбиране, компетентност, лоялност  и бърза реакция. Ще установим вашия проблем възможно най-бързо и ще го отстраним, за да можете възможно най-скоро да получите устройството си обратно. Фирмата отделя специално внимание на сервизната дейност и отделя голям капацитет от време и внимание на ремонтните казусите. Можете да разчитате на нашия професионализъм и лоялност. 

 Хардуер:

- Смяна на диплей, батерии, говорители, захранващи букси

Софтуер:

Инсталиране на:
- пътни карти
- update

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА РЕМОНТНИ УСЛУГИGPS НАВИГАЦИИ
 

- Диагностика - 15 лв.
- Обновяване на карти на уред закупен от нас - 30 лв. 
- Обновяване на карти на уред не закупен от нас - 30 лв. 
- Регистрация, актуализация и софтуерен ъпдейт на навигации GARMIN - 40 лв.
- Регистрация, актуализация и софтуерен ъпдейт на навигации TOMTOM - 40 лв.
- Преинсталация - 30 лв.
- Смяна на дисплей - 20 лв. (само за труд)
- Смяна на тъч скрийн - 20 лв. (само за труд)
- Смяна на батерия - 15 лв. (само за труд)
- Смяна на говорител - 15 лв. (само за труд)
 

ТАБЛЕТИ И МУЛТИМЕДИИ

 

- Обновяване на карти на уред закупен от нас - 30 лв. 
- Обновяване на карти на уред не закупен от нас - 30 лв. 
- Преинсталация на навигационен софтуер - 30 лв.


Посочените цени са САМО ЗА ТРУД. Частите, които са необходими за ремонта се заплащат допълнително в зависимост от повредата по ценоразписа на АТ ТРЕЙД ЕООД, обявен на уеб сайта на фирмата.
 

 


 


 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ОБХВАТ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на продукта от купувача или от приемащото от негово име лице, а ако такава не е посочена от дата на касовата бележка, фактура или пощенски паричен превод от куриерската фирма;

1.1 Купувачът е задължен да монтира устройството в сервиз и да се попълни по-долу таблицата, кога и от кой сервиз, с дата, печат и документ удостоверяващ монтажа- касова бележка или фактура.Гаранцията отпада при неспазване на това условие.

1.2 При предаване на устройството за гаранционен ремонт, клиентът трябва да предостави заедно с него и оригиналната опаковка и всички принадлежности, тази гаранционна карта, техническа документация и да опише максимално подробно, в писмен вид дефекта.

1.3 Потребителят трябва да изпълнява всички правила и препоръки, посочени в ръководството за работа.

2. Гаранционното обслужване се осъществява само при гаранционни документи и при представяне на валидни платежни документи (касовата бележка, фактура или пощенския паричен превод от куриерската фирма). Гаранцията отпада при нарушен вид, както и в случаите изброени по-долу, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;

2.1 Устройства със следи от токов удар ( изгорели, почернели, оксидирани, стопени кабели или куплунзи)

2.2 Устройства повредени от природно бедствие, силно слънце, дъжд , пожар

2.3 Гаранцията не покрива никаква загуба на данни, интелектуална собственост или материални загуби по време на ремонта.

2.4 

3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА:

3.1 Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от клиента, както и аксесоари, адаптери, батерии, предпазители, дистанционни управления и други аксесоари, дефекти причинени при неправилно експлоатиране на продукта, според инструкцията за експлоатация, неправилно монтиране на продукта, следи от изкривяване, промяна на стандартната му геометрична форма.

3.2 Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, изтърквания, промяна на цвета и др.

3.3 Когато матрицата (LCD дисплеят) е спукана, счупена, има нарушения на нейната цялост, има драскотини, които се забелязват или не се забелязват под един или друг ъгъл, или нефункциониращи пиксела в колона или редица. Ако броят на пикселите е повече от 10, но са разхвърляни в различни места по екрана (не групирани) матрицата (LCD дисплеят) не влиза в обхвата на безплатното гаранционно обслужване.

3.4 Производителят и Вносителят не носят отговорност (Това не е гаранционно събитие и не е повод за рекламация) при появата на петна по екрана, които са следствие от останали неподвижни картини, защото този симптом е присъщ за LCD дисплеите и е следствие от нормалните експлоатационни характеристики и спецификации на продукта.

Придобити в следствие на механичен натиск артефакти по екрана като: воал, петна, тъмни или по-светли участъци по екрана. Включително и спуквания, драскотини по тъч скрийна, нарушена функционалност на тъч скрийна в следствие на микро спуквания или спуквания причинени от натиск, удар, високи или ниски температури, пряка слънчева светлина или друго.

3.5 Повреди, възникнали в следствие на неподходящи входни захранващи напрежения или вследствие включване на периферни устройства, системи и аксесоари.

Дефектирали HDMI, USB, VGA или портове в следствие на включване на периферни устройства, чрез които е настъпил дефект заради потенциални разлики, токов удар или друга причина. Дефектирал мейн боард (основна платка) в следствие на включване на периферни устройства, чрез които е настъпил дефект заради потенциални разлики, токов удар или друга причина.

3.6 Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки и др. подобни.

4. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

4.1 Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, които като минимум са: съхранение и експлоатация в температурен диапазон от -10 C до +50 С, при атмосферна влажност до 60%; монтиране чрез спазване на указанията, изписано върху самото устройство, коректна комбинация на кабелните жила в посока от кабела до устройството; поляритет на кабелите; използвайки оригинално приложените в комплекта кабели и накрайници; експлоатация при напрежение от прав ток в диапазона 11.5V – 13.9V; при наличие на колебания в напрежението над 0.05V от посочените допустими граници; експлоатация при не създаване на предпоставки за окъсяване на кабелни вериги в или извън самото устройство.

4.2 Когато има несъответствие между данните в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата), друг платежен документ и самия продукт, или когато върху табелката със серийния номер са налице задрасквания и/или поправки, както и когато стикер/лепенка е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

4.3 Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или от неупълномощени лица, или фирми.

4.4 Когато повредата е настъпила:

4.4.1 В следствие на наличието на корпуса, в системите или около и по компонентите, чужди несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, течности, влага, мазнини, прах в големи количества, предмети, насекоми, растения, животни и др.

4.4.2 Под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимата грижа за продукта.

4.5 Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожари, земетресения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя или при форсмажорни обстоятелства. Тези щети / дефекти се поемат от извършителя или съответната застраховка.

4.5.1 При щети и дефекти причинени от небрежност, злоупотреба или несъобразена с предназначението на продукта употреба.

4.6 Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

1. При транспортиране на продукти рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на купувача.

2. В случай, че бъде отказана гаранцията поради гореизброениете причини и нарушаване на гаранционните условия или не бъде открит дефект в уреда, купувачът следва да заплати всички направени разходи от търговеца, които в общия случай са: разходи по транспорта

(ако има такива) за неговият продукт в съответният брой посоки (една, две) както и такса за диагностиката на продукта направена в сервиза;

3. Превенции за неокомплектованост на продукта се обслужват само в момента на неговото получаване;

4. Гаранционният срок е 12 / 24 месеца;

5. Гаранцията важи само за първи купувач, не може да се преотстъпва и е валидна само за територията на Република България. Търговската гаранция включва: безплатен ремонт или подмяна на дефектни части и детайли съгласно чл. 113 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) в срок до 30 работни дни от предявяване на основателна рекламация. По време на престоя на стоката в сервиза, търговецът не е длъжен да осигурява оборотна друга стока за ползване на потребителя.

6. Продукта се приема за ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното й транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични (повредата е възникнала вследствие на удар, натиск, злополука, инцидент или друго нетипично механично усилие) и термични деформации на стоката, правилни действия при експлоатация или поддръжка, съобразена с препоръките в инструкцията за монтаж и употреба и в съответствие с т.3, 4 и 5 от настоящата гаранция;

7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове (оторизирани партньори) на подавача, посочени по-долу в гаранционната карта, при представяне на гаранционна карта за търговска гаранция подписана и подпечатана от Продавача и валиден платежен документ, доказващ плащането от страна на купувача, извършено към продавача. Търговската гаранция може да бъде предявена и се приема от продавача или от оторизирани партньори на продавача, посочени по-долу в гаранционната карта и се отразява в книгата за рекламации от продавача или оторизиран партньор.

8. Извършване на гаранционния ремонт. При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, продавачът е длъжен по своя преценка да:

А: Ремонтира продукта в законовия срок, като отрази това в гаранционната карта;

Б: Ако ремонтът е невъзможен, да замени продукта с друг от същия модел или да бъде възстановена сумата, а продукта върнат;

В: Ако в момента няма от същия модел или цвят, да предложи на купувача закупуване на друг модел с доплащане или с възстановяване на част от заплатената сума;

9. Продавачът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба / промяна на данни, налични или не налични в паметта на устройството или друго място, свързано с употребата на устройството или вследствие невъзможността на купувача да ползва продукта, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на продукта. Настоящата търговска гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя, съобразно Българското законодателство. Освен това, търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Информация от ЗЗП съгласно изискванията на ЗЗП по чл.119 (ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)

ЧЛ.112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него;

ЧЛ.113.(1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011г.) Привеждането на потребителска стока в съответствие с договора за продажба, трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал.2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011г.) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал.3, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора с продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал.4, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

ЧЛ. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.) Търговецът е длъжен удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 е налице следваща проява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал.3 – ДВ, бр. 61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЧЛ.115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1

 
 
 таблети цени

Доставка

Доставка се извършва на територията на България и цяла Европа и се отнася за всички артикули.

Мултимедия за кола

таблети цени

Срок на доставка

Срокът за доставка е в рамките на 24 часа с изключение на артикули, които не са в наличност или са по поръчка. Доставка в Европа - от 3 до 7 дни.
GPS за камьон

Плащания

Плащането се извършва чрез НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или на място в офиса ни в град Пловдив, бул. Пещерско шосе 149.

магазин GPS

Отстъпки

За дилъри, редовни клиенти и покупки над 2 броя артикули от нашия онлайн магазин има отстъпки, които се определят индивидуално.

Контакти с нас

0876 82 32 32
0897 82 32 32
0889 44 40 02
E-mail: iskamgps@gmail.com
Skype: iskamGPS
FB: iskamGPS